20 grudnia w świetlicy przy ulicy Zimowej odbyło się przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W rolę aktorów wcieliły się dzieci z klasy Ib i Ic. W trakcie uroczystości dzieci przybliżyły nam sposoby obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i innych krajach na świecie. Próbowały jak najwierniej ukazać metody pielęgnowania zwyczajów i tradycji. Nie zabrakowało renifera i Św. Mikołaja, który rozdawał słodkie upominki. Świetliczaki z pełnym zaangażowaniem wcieliły się w powierzone im role. Występ został urozmaicony poprzez wykonanie najpopularniejszych kolęd i piosenek zimowych. Dzieciom udało się zaangażować publiczność do wspólnego śpiewania. Całemu wydarzeniu przyświecała radosna atmosfera.

  Drugi tydzień stycznia poświęcony był cyklowi zajęć dotyczących sposobów bezpiecznego spędzenia nadchodzących ferii zimowych. Uczniowie wzięli udział w licznych zajęciach, podczas których wysłuchały opowiadań, obejrzeli prezentację i filmy edukacyjne ukazujące zagrożenia związane z porą roku i nieodpowiednimi działaniami. Dzieci uczestniczyły w quizie, rozwiązywały krzyżówki oraz wykonywały prace plastyczne związane z tematyką tygodnia. Dzięki naszej fotobudce mogli na moment przenieść się na górski stok i poczuć się jak narciarze.

Strona 2 z 37

Logowanie dla nauczycieli