Dostęp do zbiorów on-line

 

Chciałybyśmy przypomnieć, że istnieje możliwość korzystania z lektur on-line. Najbardziej popularna strona to www.wolnelektury.pl. Są tam zamieszczane książki co do których wygasły prawa autorskie. Pragniemy też polecić to czym służy Biblioteka Narodowa.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi, ale w razie jakichkolwiek trudności ze zdobyciem książki dobrze mieć alternatywę, która jest w zasięgu powiedzmy „naszego komputera”. Warto się z tymi stronami zapoznać, warto zapamiętać.

 

Polecają: Joanna Piasecka i Barbara Szewczak

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2) Należy przestrzegać przyjętych w szkole zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w wypożyczalni mogą przebywać 2 osoby. W przypadku większej ilości osób chcących skorzystać z biblioteki, pozostałe osoby czekają na korytarzu w bezpiecznej odległości.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

7) W czytelni mogą przebywać 4 osoby.

8) Korzystanie z komputerów i czytelni wyłącznie w maseczce i po dezynfekcji rąk.

Godziny pracy biblioteki

 

Poniedziałek              8:00- 15:40

Wtorek                      8:00- 15:40

Środa                         8:00- 15:00

Czwartek                    8:00- 15:40

Piątek                         8:00- 15:40

 

Witamy wszystkich po wakacjach. Biblioteka szkolna w starym miejscu pozostała już tylko wspomnieniem. Nasze nowe miejsce to budynek nowej szkoły sala 1.14. Niestety nie będziemy mogły  Was zaprosić do siebie 1 września. Wszystkie książki są spakowane w kartonach. Najpierw musimy uporać się z wypożyczeniem podręczników. Podręczniki będziemy wypożyczały w takiej kolejności jak mamy spakowane. Informujemy, że na dzień dzisiejszy przyszły tylko po 3 tytuły nowych podręczników do klas 4 i 7. W momencie kiedy będziemy znały plan lekcji podamy szczegóły odnośnie wypożyczania podręczników dla poszczególnych klas. Uczniów do biblioteki przyprowadzi wychowawca lub nauczyciel. Proszę uczulić rodziców, że biblioteka we wrześniu na pewno nie będzie funkcjonować.

Pozdrawiamy Joanna Piasecka i Barbara Szewczak

Strona 3 z 8

Logowanie dla nauczycieli