W poprzednim artykule "Cyfrowa demencja" wskazywałam na zagrożenia związane z masowym korzystaniem z cyfrowych mediów. Jednym z takich zagrożeń na które chcę teraz zwrócić uwagę jest brak ruchu i siedzący tryb życia.

   Celem mojego artykułu jest przedstawienie wybranych metod terapii, jakie stosowane są w pracy z osobami autystycznymi oraz ze spektrum autyzmu. Pomimo wielu badań, naukowców i poszukiwań nieudało się odnaleźć jednej skutecznej metody terapii. Obecnie istnieje bardzo wiele różnych metod terapii z dziećmi autystycznymi. Każda z tych metod terapii jest inna. Trudno jest jednoznacznie ocenić efekty każdej z nich, nie ulega wątpliwości, iż każda posiada swoją specyficzną wartość.  Wybrałam metody terapii ze względu na ich popularność oraz stosunkowo bogatą i szczegółową dokumentację.

Bunty są językiem niewysłuchanych.

Martin Luther King

 

Kłopoty z przystosowaniem się do wymagań rodziców, nauczycieli i opiekunów ma najczęściej dziecko, które potocznie nazywamy „trudnym”. Często w szkole mamy do czynienia z trudnościami dziecka, które nie odkryte w porę nawarstwiają się, dziecko takie bez odpowiedniego wsparcia nauczycieli i specjalistów narażone jest na brak sukcesów szkolnych i niepowodzenia szkolne. Mówiąc krótko, ma niezrealizowaną potrzebę uznania, co najczęściej jest przyczyną np. zachowań agresywnych u dzieci.

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży.  W ciągu ostatnich 25 lat zachorowalność na ten typ cukrzycy zwiększyła się u dzieci 4-krotnie i ciągle rośnie. Dziś mamy już w Polsce blisko 20 tys. dzieci z cukrzycą typu 1.  W odróżnieniu od cukrzycy typu 2, która jest chorobą cywilizacyjną i zachorowalność w dużej mierze zależy od naszego trybu życia, to cukrzyca typu 1  jest chorobą autoimmunologiczną.

Strona 7 z 16

Logowanie dla nauczycieli