Europejski Tydzień Kodowania

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania

W roku 2022w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania realizowane były działania z programowania w Scratch-u. Założeniem było rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania działań dzieci rozwijały takie obszary jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza. Tworząc projekty dzieci nauczyły się nie tylko tworzyć animacje komputerowe, lecz także kreatywnie myśleć, systematycznie pracować, pracy zespołowej- umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów. Powtórzymy to w przyszłym roku.

nauczyciele informatyki

Logowanie dla nauczycieli