Szanowni Rodzice !

Kwiecień 2019 roku będzie bardzo trudnym okresem dla nas nauczycieli. Jesteśmy zmuszeni zawalczyć o godne wynagrodzenie dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to również niełatwy czas dla rodziców oraz uczniów. My również jesteśmy rodzicami. Podzielamy Państwa obawy o przyszłość dzieci. Pracujemy z nimi od wielu lat, znamy ich problemy, pomagamy, gdy potrzebują naszego wsparcia.

Troska o kolejne etapy ich edukacji leży nam głęboko na sercu. Dlatego decyzja o rozpoczęciu procedury strajkowej w naszej szkole nie była dla nas decyzją łatwą. Jednak żadne inne formy protestu oszczędzające społeczność szkolną (dialog, demonstracje, pikiety, listy, petycje) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Byliśmy ignorowani i lekceważeni. Nie słuchano nas, kiedy wyrażaliśmy obawy dotyczące ostatniej reformy oświaty. Skutkiem są niedopracowane, przeładowane podstawy programowe oraz wycieńczeni ich realizacją uczniowie klas 7 i 8.

Nasz protest nie jest jedynie protestem o wynagrodzenia. Uważamy, że dobra edukacja
stanowi fundament świadomego i dojrzałego społeczeństwa oraz nowoczesnego i dostatniego państwa. Nauczyciel jest podstawowym ogniwem skutecznej edukacji – musi być należycie wynagradzany, dobrze wyedukowany, obdarzony większą autonomią w swoich działaniach. Podzielamy obawy naszego środowiska , że z czasem zabraknie osób, które nie z łapanki i nie z przypadku wybiorą ten odpowiedzialny zawód. Mamy nadzieję, że ogólnopolska akcja protestacyjna zapoczątkuje prawdziwy i rzetelny dialog na temat polskiej edukacji pomiędzy władzami oświatowymi, nauczycielami oraz rodzicami. Chcemy szkoły, w której nauczyciele, rodzice i uczniowie czują sie traktowani z szacunkiem i godnością, na jaką wszyscy zasługujemy!

Szanowni Rodzice, potrzebujemy waszego wsparcia i zrozumienia dla naszego protestu. Jesteśmy Waszymi sprzymierzeńcami w kształtowaniu osobowości i przyszłości młodych ludzi! Bądźmy razem 8 kwietnia -w dniu, w którym rozpocznie się planowana akcja strajkowa.

Z poważaniem,
Nauczyciele SP w Nowej Iwicznej