REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2) Należy przestrzegać przyjętych w szkole zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w wypożyczalni mogą przebywać 2 osoby. W przypadku większej ilości osób chcących skorzystać z biblioteki, pozostałe osoby czekają na korytarzu w bezpiecznej odległości.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

7) W czytelni mogą przebywać 4 osoby.

8) Korzystanie z komputerów i czytelni wyłącznie w maseczce i po dezynfekcji rąk.

Logowanie dla nauczycieli