e-podręczniki.pl

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasobami zgromadzonymi na stronie https://epodreczniki.pl/
Do dyspozycji są: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych.

opublikował
Tomasz Domeradzki

Strona 3 z 4

Logowanie dla nauczycieli