W ramach tygodniowego cyklu zajęć – „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” wychowawcy świetlicy szkolnej przy ul. Zimowej przeprowadzili wraz z uczniami pogadanki oraz scenki dramowe. Dzieci w ramach zajęć obejrzały film edukacyjny, jak również wykonały wiele różnorodnych prac plastyczno-technicznych.

Opublikowano: 18 wrzesień 2018
Odsłony: 18
Read More: „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

CAŁOROCZNY KONKURS „SUPER ŚWIETLICZAK”

W Konkursie „Super Świetliczak” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Konkurs będzie trwał od września 2018 do czerwca 2019 r.

Opublikowano: 13 wrzesień 2018
Odsłony: 25
Read More: CAŁOROCZNY KONKURS „SUPER ŚWIETLICZAK”

Świetlica szkolna przy ul. Krasickiego zaprasza do udziału

w konkursie „BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK”.

 

Opublikowano: 13 wrzesień 2018
Odsłony: 20
Read More: Konkurs pt. "Bezpieczny Świetliczak"

Zgoda na kontakt telefoniczny

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy

Opublikowano: 03 wrzesień 2018
Odsłony: 32
Read More: Zgoda na kontakt telefoniczny

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Proszę o przyjęcie ( imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………..............

do świetlicy szkolnej     na …………….. godzin dziennie.

Opublikowano: 03 wrzesień 2018
Odsłony: 53
Read More: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY