1. Podręczniki są własnością szkoły.
  2. Podręczniki wypożyczane są uczniom na rok szkolny.
  3. Podręczniki zostaną wypożyczone po podpisaniu przez rodzica- opiekuna deklaracji akceptującej regulamin wypożyczania podręczników.
  4. Podręczniki będą wypożyczane na kartę czytelnika, którą ma każdy uczeń w naszej szkole.
  5. Rodzic- opiekun wraz z dzieckiem zobowiązany jest dbać o podręcznik i zwrócić go w dobrym stanie do biblioteki szkolnej.
  6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzic- opiekun ponosi pełne koszty wartości podręcznika.
  7. W przypadku nie rozliczenia się z biblioteką do zakończenia roku szkolnego z wypożyczonych podręczników i książek uczniowi nie będą wypożyczane podręczniki na kolejny rok szkolny.
  8. Deklarację rodzic- opiekun podpisuje raz na cały okres nauki dziecka w naszej szkole.

Strona 10 z 10

Logowanie dla nauczycieli