Terminarz zebrań i dni otwartych dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

                                          Zebrania  i dni otwarte odbywać się będą:

                                         we środy dla klas IV-VIII oraz gimnazjum

                                                         we czwartki dla klas 0-III.

 

 

Lp.

 

rodzaj

Klasy IV-VIII

 oraz klasy    III gimnazjum

 

Klasy 0-III

 

 

1

Zebranie

Organizacja roku szkolnego 2018/19. Wymagania edukacyjne. System oceniania. Prawa i obowiązki uczniów. Wybory trójek klasowych rodziców. Bezpieczeństwo uczniów. Przypomnienie zasad przeprowadzania sprawdzianu /egzaminu. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Analiza sytuacji wychowawczej klasy. Frekwencja

 

 

19.09

 

 

06.09

 

2

Dzień otwarty

Omówienie trudnych sytuacji wychowawczych. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Omówienie z rodzicami zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen zachowania.

 

21.11

 

22.11

 

3

Zebranie

Podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów za I semestr. Rola szkoły i domu w uaktywnianiu potencjału dziecka. Prezentacja wyników I próbnych sprawdzianów/egzaminów.

 

23.01

 

24.01

 

4

Dzień otwarty

Omówienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen zachowania. Procedury organizowania w szkole egzaminów. Analiza  wyników  próbnych egzaminów.

 

27.03

 

28.03

 

5

Zebranie

Podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów za rok szkolny 2018/19.

 

 

15.05

 

16.05

                                                       Opracowała:  wicedyrektor -  Bożena Bogucka

Opublikowano: 14 wrzesień 2018
Odsłony: 454

Termin

Zadanie do realizacji

3 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

 6 września

19 września

Zebrania z rodzicami klas 0-3

Zebrania z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

1 października

Międzynarodowy Dzień Muzyki – SU+ nauczyciel muzyki

12 października

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych SP

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II – zespół nauczycieli religii

1 listopada - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2 listopada - piątek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

11 listopada

(9/12 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości. Apele szkolne upamiętniające odzyskanie niepodległości odbędą się 9 i 12 listopada

16 listopada

Dzień Tolerancji - wychowawcy

 22 listopada

21 listopada

Dzień otwarty dla rodziców klas 0-3

Dzień otwarty dla rodziców klas 4-8 i gimnazjum

29 listopada

Andrzejki – szkolne zabawy – wychowawcy oraz Samorządy Uczniowskie

do 5 grudnia

Wystawienie zagrożeń

6 grudnia

Szkolne Mikołajki - wychowawcy

do 21 grudnia

Wystawienie proponowanych ocen

18 -22 grudnia

Klasowe uroczystości bożonarodzeniowe- wychowawcy

23 grudnia –                                   1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

do 14 stycznia

Wystawienie ocen

16 stycznia - środa

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

24 stycznia

23 stycznia

Zebrania semestr. z rodzicami klas 0-3

Zebrania semestr. z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

  Styczeń/luty

Bal Karnawałowy klas 0 - 3

 26 stycznia-

10 lutego

Ferie zimowe

do uzgodnienia

Rekolekcje  dla gimnazjum

do uzgodnienia

Rekolekcje dla SP

21 marca

 ŚWIĘTO WIOSNY – Samorządy Uczniowskie

Międzynarodowy Dzień Poezji- nauczyciele języka polskiego

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru – nauczyciele języka polskiego

28 marca

27 marca

Dzień otwarty – 1-3 SP

Dzień otwarty – 4-8 SP + Gimnazjum

1 – 9 kwietnia

Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Samorządy Uczniowskie, wychowawcy

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – Akcja zorganizowana przez nauczycieli biblioteki

10 kwietnia- środa.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

11 kwietnia - czwartek

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia - piątek

Egzamin gimnazjalny – cz. język obcy nowożytny

15 kwietnia- poniedz.

Egzamin ósmoklasisty – jęz. polski

16 kwietnia - wtorek

Egzamin ósmoklasisty  – matematyka

17 kwietnia - środa

Egzamin ósmoklasisty –  język obcy nowożytny

10 - 12 kwietnia

15 – 17 kwietnia

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum

 (klasy 8 oraz 3 gimnazjum piszą egzaminy)

18 – 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi – nauczyciele przyrody

1 maja - środa

3 maja - piątek

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych.

2 maja- środa

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

do 10 maja

Wystawić  zagrożenia

16 maja

15 maja

Zebrania z rodzicami klas 1-3

Zebrania z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

26 maja

(22-24 maja)

Dzień Matki – szkolne i klasowe  akcje odbędą się w dniach 22-24 maja

do 28 maja

Wystawienie proponowanych ocen

3,4,5 czerwca

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty

30 maja (czwartek)

Bal Osmoklasisty

31 maja (piątek)

Bal Gimnazjalny

do 10 czerwca

Wystawienie ocen

12 czerwca (środa)

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

20 czerwca - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych – Boże Ciało.

21 czerwca-piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

Opracowała:  wicedyrektor -  Bożena Bogucka

Opublikowano: 14 wrzesień 2018
Odsłony: 360

Zebrania z rodzicami kalendarz

Opublikowano: 12 październik 2017
Odsłony: 699

Kalendarz roku szkolnego.

 

Opublikowano: 14 lipiec 2017
Odsłony: 654