Terminarz zebrań i dni otwartych dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019

                                          Zebrania  i dni otwarte odbywać się będą:

                                         we środy dla klas IV-VIII oraz gimnazjum

                                                         we czwartki dla klas 0-III.

 

 

Lp.

 

rodzaj

Klasy IV-VIII

 oraz klasy    III gimnazjum

 

Klasy 0-III

 

 

1

Zebranie

Organizacja roku szkolnego 2018/19. Wymagania edukacyjne. System oceniania. Prawa i obowiązki uczniów. Wybory trójek klasowych rodziców. Bezpieczeństwo uczniów. Przypomnienie zasad przeprowadzania sprawdzianu /egzaminu. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu. Analiza sytuacji wychowawczej klasy. Frekwencja

 

 

19.09

 

 

06.09

 

2

Dzień otwarty

Omówienie trudnych sytuacji wychowawczych. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Omówienie z rodzicami zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen zachowania.

 

21.11

 

22.11

 

3

Zebranie

Podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów za I semestr. Rola szkoły i domu w uaktywnianiu potencjału dziecka. Prezentacja wyników I próbnych sprawdzianów/egzaminów.

 

23.01

 

24.01

 

4

Dzień otwarty

Omówienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen zachowania. Procedury organizowania w szkole egzaminów. Analiza  wyników  próbnych egzaminów.

 

27.03

 

28.03

 

5

Zebranie

Podsumowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów za rok szkolny 2018/19.

 

 

15.05

 

16.05

                                                       Opracowała:  wicedyrektor -  Bożena Bogucka

Opublikowano: 14 wrzesień 2018
Odsłony: 123

Termin

Zadanie do realizacji

3 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

 6 września

19 września

Zebrania z rodzicami klas 0-3

Zebrania z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

1 października

Międzynarodowy Dzień Muzyki – SU+ nauczyciel muzyki

12 października

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych SP

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II – zespół nauczycieli religii

1 listopada - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2 listopada - piątek

Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

11 listopada

(9/12 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości. Apele szkolne upamiętniające odzyskanie niepodległości odbędą się 9 i 12 listopada

16 listopada

Dzień Tolerancji - wychowawcy

 22 listopada

21 listopada

Dzień otwarty dla rodziców klas 0-3

Dzień otwarty dla rodziców klas 4-8 i gimnazjum

29 listopada

Andrzejki – szkolne zabawy – wychowawcy oraz Samorządy Uczniowskie

do 5 grudnia

Wystawienie zagrożeń

6 grudnia

Szkolne Mikołajki - wychowawcy

do 21 grudnia

Wystawienie proponowanych ocen

18 -22 grudnia

Klasowe uroczystości bożonarodzeniowe- wychowawcy

23 grudnia –                                   1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

do 14 stycznia

Wystawienie ocen

16 stycznia - środa

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

24 stycznia

23 stycznia

Zebrania semestr. z rodzicami klas 0-3

Zebrania semestr. z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

  Styczeń/luty

Bal Karnawałowy klas 0 - 3

 26 stycznia-

10 lutego

Ferie zimowe

do uzgodnienia

Rekolekcje  dla gimnazjum

do uzgodnienia

Rekolekcje dla SP

21 marca

 ŚWIĘTO WIOSNY – Samorządy Uczniowskie

Międzynarodowy Dzień Poezji- nauczyciele języka polskiego

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru – nauczyciele języka polskiego

28 marca

27 marca

Dzień otwarty – 1-3 SP

Dzień otwarty – 4-8 SP + Gimnazjum

1 – 9 kwietnia

Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Samorządy Uczniowskie, wychowawcy

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – Akcja zorganizowana przez nauczycieli biblioteki

10 kwietnia- środa.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

11 kwietnia - czwartek

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia - piątek

Egzamin gimnazjalny – cz. język obcy nowożytny

15 kwietnia- poniedz.

Egzamin ósmoklasisty – jęz. polski

16 kwietnia - wtorek

Egzamin ósmoklasisty  – matematyka

17 kwietnia - środa

Egzamin ósmoklasisty –  język obcy nowożytny

10 - 12 kwietnia

15 – 17 kwietnia

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum

 (klasy 8 oraz 3 gimnazjum piszą egzaminy)

18 – 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi – nauczyciele przyrody

1 maja - środa

3 maja - piątek

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych.

2 maja- środa

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

do 10 maja

Wystawić  zagrożenia

16 maja

15 maja

Zebrania z rodzicami klas 1-3

Zebrania z rodzicami klas 4-8 i gimnazjum

26 maja

(22-24 maja)

Dzień Matki – szkolne i klasowe  akcje odbędą się w dniach 22-24 maja

do 28 maja

Wystawienie proponowanych ocen

3,4,5 czerwca

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty

7 czerwca

Bal Gimnazjalny

do 10 czerwca

Wystawienie ocen

12 czerwca (środa)

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

20 czerwca - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych – Boże Ciało.

21 czerwca-piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

Opracowała:  wicedyrektor -  Bożena Bogucka

Opublikowano: 14 wrzesień 2018
Odsłony: 132

Zebrania z rodzicami kalendarz

Opublikowano: 12 październik 2017
Odsłony: 435

Kalendarz roku szkolnego.

 

Opublikowano: 14 lipiec 2017
Odsłony: 454