Bunty są językiem niewysłuchanych.

Martin Luther King

 

Kłopoty z przystosowaniem się do wymagań rodziców, nauczycieli i opiekunów ma najczęściej dziecko, które potocznie nazywamy „trudnym”. Często w szkole mamy do czynienia z trudnościami dziecka, które nie odkryte w porę nawarstwiają się, dziecko takie bez odpowiedniego wsparcia nauczycieli i specjalistów narażone jest na brak sukcesów szkolnych i niepowodzenia szkolne. Mówiąc krótko, ma niezrealizowaną potrzebę uznania, co najczęściej jest przyczyną np. zachowań agresywnych u dzieci.

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży.  W ciągu ostatnich 25 lat zachorowalność na ten typ cukrzycy zwiększyła się u dzieci 4-krotnie i ciągle rośnie. Dziś mamy już w Polsce blisko 20 tys. dzieci z cukrzycą typu 1.  W odróżnieniu od cukrzycy typu 2, która jest chorobą cywilizacyjną i zachorowalność w dużej mierze zależy od naszego trybu życia, to cukrzyca typu 1  jest chorobą autoimmunologiczną.

Wysłanie nauczycieli i uczniów na przymusową kwarantannę i objęcie tych drugich zdalnym nauczaniem przy użyciu nowych technologii, uaktywniło dyskusję, jaka jest, a jaka powinna być szkoła i edukacja XXI wieku. Generalny wniosek jest taki, że dotychczasowy model klasa- ławki- tablica- przedmioty- wykładający nauczyciel- słuchający uczniowie- nie odpowiada potrzebom i wyzwaniom., że za mało w nim nowych technologii. I trudno się z tym nie zgodzić, ale...Nowe technologie oprócz wielu zalet, niosą ze sobą wiele zagrożeń. Myślę, że jednak nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz nauczyciela i ucznia, a także , co często potwierdzają pytani przeze mnie uczniowie, nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz z koleżankami i kolegami."'Kamerki" jednak nie wystarczą.

Język służy nie tylko porozumiewaniu się, ale również reprezentowaniu rzeczywistości w umyśle ludzkim. Co za tym idzie, zaburzenia sprawności językowej wpływają na zaburzenia możliwości poznawczych i odwrotnie- niepełnosprawność intelektualna obniża kompetencje komunikacyjne człowieka. Dzieci o prawidłowym rozwoju uczą się języka poprzez uczestniczenie w dialogu z dorosłymi i innymi dziećmi, proces ten zazwyczaj przebiega naturalnie bez konieczności specjalistycznej interwencji.

Strona 15 z 23

Logowanie dla nauczycieli