Wysłanie nauczycieli i uczniów na przymusową kwarantannę i objęcie tych drugich zdalnym nauczaniem przy użyciu nowych technologii, uaktywniło dyskusję, jaka jest, a jaka powinna być szkoła i edukacja XXI wieku. Generalny wniosek jest taki, że dotychczasowy model klasa- ławki- tablica- przedmioty- wykładający nauczyciel- słuchający uczniowie- nie odpowiada potrzebom i wyzwaniom., że za mało w nim nowych technologii. I trudno się z tym nie zgodzić, ale...Nowe technologie oprócz wielu zalet, niosą ze sobą wiele zagrożeń. Myślę, że jednak nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz nauczyciela i ucznia, a także , co często potwierdzają pytani przeze mnie uczniowie, nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz z koleżankami i kolegami."'Kamerki" jednak nie wystarczą.

Język służy nie tylko porozumiewaniu się, ale również reprezentowaniu rzeczywistości w umyśle ludzkim. Co za tym idzie, zaburzenia sprawności językowej wpływają na zaburzenia możliwości poznawczych i odwrotnie- niepełnosprawność intelektualna obniża kompetencje komunikacyjne człowieka. Dzieci o prawidłowym rozwoju uczą się języka poprzez uczestniczenie w dialogu z dorosłymi i innymi dziećmi, proces ten zazwyczaj przebiega naturalnie bez konieczności specjalistycznej interwencji.

 

W poniższej pracy chciałabym przybliżyć czym jest niepełnosprawność intelektualna. Choć rozmowy na temat nazewnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną trwają dość długo, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w DSM-IV wciąż używa sformułowania upośledzenie umysłowe.

Zwracam się szczególnie do dwojga rodziców dzieci, u których- co wiem z rozmów- w czasie kwarantanny pojawiły się lub uaktywniły silne lęki, a nawet ataki paniki. Oczywiście, z tych wskazówek i podpowiedzi mogą skorzystać i inni rodzice, jeśli mają taką potrzebę i chęć. Zwracam też uwagę, że pewne ogólne informacje i wskazówki można też znaleźć w moich poprzednich artykułach, umieszczonych na stronach szkoły.

Strona 8 z 16

Logowanie dla nauczycieli