Dzieci nadpobudliwe są dziećmi trudnymi do współpracy, wymagającymi akceptacji, większego wkładu pracy, większej cierpliwości, bardziej przemyślanego , konsekwentnego działania dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów wychowawczych i dydaktycznych.

Strona 21 z 22

Logowanie dla nauczycieli