Dzień Matki przypadający na 26 maja jest jednym z najchętniej świętowanych dni w kalendarzu, dlatego też chcąc podkreślić piękno tego dnia, jak co roku tradycyjnie zorganizowany został konkurs plastyczny „Bukiet dla Mamy”.

Napłynęło dużo zdjęć prac konkursowych. Ponieważ prace stają się wyszukane i dopracowane jury miało bardzo trudne zadanie w wytypowaniu zwycięskich prac. Pod uwagę wzięto zaangażowanie dziecka oraz staranność prac.

31 marca odbyły się warsztaty cyfrowe z klasą VIIc. Zajęcia polegały na identyfikacji zagrożeń w sieci Internet. Młodzież skupiła się na analizie zjawiska hejtu. Uczniowie udowodnili, że wiedzą czym różni się hejt od konstruktywnej krytyki. Wskazali znaczącą ilość przykładów. Młodzież zwróciła uwagę na emocje jakie towarzyszą nękanej osobie. Druga część zajęć polegała na przygotowaniu plakatów tematycznych: sposoby zwalczania mowy nienawiści w sieci oraz pozytywne aspekty wykorzystania Internetu. Przygotowane prace będą ozdabiały klasę i przypominały uczniom o warsztatach.

Maciej Wyrzykowski

Strona 5 z 22

Logowanie dla nauczycieli