Infrastruktura - szkolna sieć WiFi

 Szkolna sieć WiFi

Wi-fi – zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem wi-fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej. Zasięg od kilku metrów do kilku kilometrów i rzeczywistej przepustowości sięgającej 900 Mb/s, przy transmisji w standardzie 802.11ac na trzech kanałach o szerokości 80 MHz jednocześnie.

Nazwa wi-fi jest rozwijana jako skrót od „wireless fidelity”, podobnie jak norma jakości dźwięku hi-fi to „high fidelity”.

Wi-fi jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci internetowych (WAN). Dostawcy usług internetowych umożliwiają użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia zgodne z wi-fi na bezprzewodowy dostęp do sieci.

W naszej szkole sieć WiFi obejmuje swoim zasięgiem całą szkołę i teren wokół - powstała w wakacje 2017r. Do szkolnej sieci WiFi mają dostęp wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Wykonanie instalacji sieci - firmy zewnętrzne,
opiekun projektu, nadzór techniczny, administrowanie - Tomasza Domeradzki.

opublikował,
Tomasz Domeradzki

Logowanie dla nauczycieli