Infrastruktura - szkolna sieć LAN

 Szkolna sieć LAN

Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci.

Sieć komputerowa – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych z sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci. Umożliwia ona wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, zwanymi punktami sieci.

W naszej szkole sieć LAN obejmująca całą szkołę powstała w 2004r. Nowy budynek przy ul. Zimowej został podłączony (zintegrowany z istniejącą siecią) w 2011r.

Wykonanie instalacji sieci - firmy zewnętrzne,
opiekun projektu, nadzór techniczny, administrowanie - Tomasza Domeradzki.

opublikował,
Tomasz Domeradzki

 

Logowanie dla nauczycieli