Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej niesie pomoc wszystkim osobom zamieszkującym teren powiatu piaseczyńskiego, które doświadczyły sytuacji bolesnej, trudnej – kryzysowej.

 Pomaga osobom, które między innymi: doświadczają nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.), przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, będącymi ofiarami wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód), mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi, przeżywającym trudności w relacjach społecznych, osobom starszym, samotnym, uzależnionym od środków psychoaktywnych, z problemem alkoholowym, mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych.

Do Ośrodka można zgłaszać się bez skierowania.

Ośrodek w Górze Kalwarii czynny jest całodobowo.

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest bezpłatna.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, rozmowy zgłoś się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

tel. 22 757 68 20

www.poik.piaseczno.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi obecnie cztery punkty, w których udzielana jest pomoc psychologiczna:

Góra Kalwaria ul. ks. Sajny 2a (obok kościoła parafialnego)

Mroków ul. J. Górskiego 4a (teren przychodni SALUS)

Piaseczno ul. Kościuszki 9 (na przeciwko Sądu Rejonowego)

Piaseczno ul. Szkolna 20 (budynek byłego Urząd Pracy)

        

 

Logowanie dla nauczycieli