„PAN TADEUSZ SZCZEGÓŁOWO, SŁOWNIKOWO i KSIĄŻKOWO”.

W ostatnich tygodniach grudnia 2021 roku uczniowie klas 7d i 7e omawiając na lekcjach języka polskiego lekturę pt. „Pan Tadeusz”
A. Mickiewicza, pracowali nad projektem „PAN TADEUSZ SZCZEGÓŁOWO, SŁOWNIKOWO i KSIĄŻKOWO”.


Na podstawie wybranych fragmentów lektury zbierali informacje na temat konkretnych pojęć oraz przygotowywali ich wyjaśnienie w formie książkowej. Tak powstały piękne ALBUMY prezentujące brabanckie koronki, kontusze, kuranty, żupany, surojadki, rydze, bielaki, czeremchy, głogi, konfederatki, karabelki i wiele innych elementów składających się na krajobraz Soplicowa.
Dzięki temu „Pan Tadeusz” okazał się nie tak straszny😉, a raczej zachwycający i jakże bliski młodym polskim duszom.
Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie i tak miły początek 2022 roku , który został ogłoszony ROKIEM ROMANTYZMU POLSKIEGO
w dwusetne urodziny tej niesamowitej epoki.
Najlepsze prace uczniów można zobaczyć w bibliotece szkolnej. Zapraszam do oglądania
i czytania.


Małgorzata Płaszewska

Logowanie dla nauczycieli