EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Od 4 do 10 października 2021r. trwa Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku obchody ETŚD odbywają się pod hasłem „Jesteśmy różni- jesteśmy razem”.

Czym właściwie jest dysleksja rozwojowa?

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które występują mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego dziecka i standardowych metod nauczania. Dysleksja występuje u kilku do kilkunastu procent populacji.

Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane. Najczęściej mówi się o podłożu genetycznym, mikrouszkodzeniach centralnego układu nerwowego, przyczynach hormonalnych, zaburzeniach emocjonalnych.

Niezależnie od przyczyn, im wcześniej zauważone zostaną objawy dysleksji, tym większa szansa na ich wyeliminowanie lub wypracowanie technik, dzięki którym dysleksja nie będzie wpływała na życie codzienne.

 

Co powinno zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli?

- opóźniony rozwój mowy

- niska sprawność manualna i koordynacja wzrokowo- ruchowa podczas zabaw, czynności samoobsługowych (np. trudności z zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, brzydkie pismo)

- trudności z rozumieniem złożonych poleceń

- kłopoty z zapamiętywaniem wierszyków, dni tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia

- trudności z czytaniem (przestawianie liter, sylab, dodawanie liter lub sylab, przekręcanie całych wyrazów, zgadywanie wyrazów)

- trudności z pisaniem ze słuchu (dziecko ma trudności z zapamiętaniem prostych zdań, zmienia wyrazy)

- popełnianie licznych błędów ortograficznych, pisanie zgodne z wymową (np. chlep, japko)

- kłopoty z budowaniem dłuższych wypowiedzi (także pisemnych)

 

Jak możemy pomóc dziecku?

- niezależnie od wieku dziecka, wszelkie niepokojące sygnały należy zgłaszać specjalistom w przedszkolu, szkole lub w poradni psychologiczno- pedagogicznej

- w uzasadnionych przypadkach warto wykonać diagnozę psychologiczno- pedagogiczną w celu określenia przyczyn trudności i wdrożenia odpowiedniej terapii

- jeżeli dziecko posiada opinię o dysleksji, skierowane zostanie na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole

- należy systematycznie pracować z dzieckiem w domu według wskazówek zawartych w opinii

 

 

 

 

K.Radowska

-terapeuta pedagogiczny

Logowanie dla nauczycieli