Warsztaty cyfrowe w szkole

Warsztaty cyfrowe w szkole

29 października odbyły się dwugodzinne warsztaty z bezpieczeństwa cyfrowego pt. ,,Bezpieczeństwo cyfrowe w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej”. Spotkanie prowadzili: p. Edyta Główka oraz p. Maciej Wyrzykowski. Warsztaty dedykowane były klasowym liderom bezpieczeństwa cyfrowego spośród klas szóstych i siódmych.

Pierwsza część warsztatów poświęcona była zagrożeniom w sieci oraz sposobom ich zapobiegania. Uczniowie dowiedzieli się jakie treści mogą udostępniać w sieci. Liderzy uświadomili sobie czym jest informacja prywatna i jak ją chronić. Warsztaty zaowocowały napisaniem przez uczniów Szkolnego Kodeksu Cyfrowego.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Byli niezwykle podekscytowani, że stanowią ważny głos w stanowieniu zasad korzystania z urządzeń elektronicznych oraz zasobów sieci Internet w przestrzeni szkolnej.

Maciej Wyrzykowski

 

Logowanie dla nauczycieli