Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej <<pdf>>

Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej z dnia 13.02.2019r. <<pdf>>

UCHWAŁA nr 6/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian do Statutu Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej <<pdf>>

  Uchwała w sprawie zmian w statucie z dnia 27.08.2021<<pdf>>

  Uchwała w sprawie zmian w statucie z dnia 30.08.2021<<pdf>>

 Uchwała nr 4/2021/2022 w sprawie zmian w statucie z dnia 15.09.2021<<pdf>>

Logowanie dla nauczycieli