Dostęp do zbiorów on-line

Dostęp do zbiorów on-line

 

Chciałybyśmy przypomnieć, że istnieje możliwość korzystania z lektur on-line. Najbardziej popularna strona to www.wolnelektury.pl. Są tam zamieszczane książki co do których wygasły prawa autorskie. Pragniemy też polecić to czym służy Biblioteka Narodowa.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi, ale w razie jakichkolwiek trudności ze zdobyciem książki dobrze mieć alternatywę, która jest w zasięgu powiedzmy „naszego komputera”. Warto się z tymi stronami zapoznać, warto zapamiętać.

 

Polecają: Joanna Piasecka i Barbara Szewczak

Logowanie dla nauczycieli