Wybrane informacje - zawieszenie zajęć w szkole

Wybrane informacje - gov.pl

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - <<zobacz>> (źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl)

Informacje dla rodziców - <<zobacz>> (źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl)

Ochrona przed koronawirusem - <<zobacz>> (źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl)

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia <<zobacz>> (źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl)

Informacja dla szkół - Urząd Gminy Lesznowola- <<zobacz>>

Pismo MKO do uczniów - <<zobacz>> 

Pismo MKO do rodziców i opiekunów- <<zobacz>>

Zaktualizowana informacja dot. zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach- <<zobacz>>

Apel Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie- <<zobacz>>

Wsparcie Państwowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej- <<zobacz>>

Nowy komunikat policji- <<zobacz>>

Nowy kanał dostępu do POIK-dzieci  <<zobacz>> dorośli  <<zobacz>>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 <<zobacz>>

Procedury dotyczące egzaminu<<zobacz>>

 

 

Logowanie dla nauczycieli