Warsztaty pt. ,,STOP CYBERPRZEMOCY. JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ W SIECI?”

     Celem warsztatów, które odbyły się 28 stycznia  było zapoznanie uczniów klasy 8b ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz uświadomienie im konsekwencji tego typu działań zarówno dla jej ofiar, jak i sprawców. W trakcie zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz sposoby reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Nastolatkowie podczas spotkania edukacyjnego zgłębili zalety i wady korzystania z Internetu oraz komputera, niebezpieczeństwa czyhające w Internecie (hejting, prześladowanie, wyśmiewanie, kradzież danych), zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz dowiedzieli się jak zachowywać się w sieci, żeby nie stać się ofiarą, a także jak reagować i do kogo zwrócić się w sytuacji zagrożenia. Warsztaty zostały przeprowadzone przez p. Macieja Wyrzykowskiego. Uczestnicy czynnie brali udział w zajęciach. Młodzież była zainteresowana przedstawioną tematyką. Zajęcia zaowocowały przygotowaniem przez uczniów plakatu ilustrującego wady i zalety korzystania z Internetu.

Logowanie dla nauczycieli