Uzależnienie od gier komputerowych

Uzależnienie od gier komputerowych

Dzieci są bardziej podatne na uzależnienie, ponieważ ich zdolność kontrolowania własnych zachowań jest jeszcze słaba. Następstwa nadużywania Internetu i gier komputerowych pojawiają się u nich szybciej i są bardziej destrukcyjne, bowiem organizm znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, a osobowość nie jest jeszcze do końca ukształtowana.

Jak rozpoznać, czy ich dziecko nie przekroczyło granicy bezpiecznego korzystania z gier komputerowych i Internetu?

Impulsem do tego, że dziecko jest zagrożone uzależnieniem, może być:

  • aspołeczność - brak kontaktu ze znajomymi, przyjaciółmi;
  • brak aktywnej metody spędzania czasu – porzuca dotychczasowe zainteresowania, bezrefleksyjnie gra w gry komputerowe ;
  • zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
  • zaniedbywanie podstawowych czynności, które są elementem jego rozwoju jak spanie czy jedzenie;
  • granie w nocy, spanie w ciągu dnia;
  • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci;
  • częste zmiany nastroju;
  • konflikty z rodzicami z powodu ograniczania dostępu do komputera;
  • nieprzyjemne samopoczucie, rozdrażnienie, a nawet niekontrolowana agresja po odejściu od komputera.

 

Jak chronić dziecko przed uzależnieniem?

W większości przypadków skutecznym sposobem poradzenia sobie z problemem jest wprowadzenie zasad dotyczących grania i ustalenie rozsądnego limitu czasu, który dziecko może spędzać przed komputerem. Niekiedy jednak nadużywanie gier staje się tak poważne, że rodzice muszą podjąć bardziej radykalne działania, a nawet poszukać pomocy u specjalisty.

 


Maciej Wyrzykowski

Logowanie dla nauczycieli