Erasmus Plus

Realizacja Projektu Erasmus Plus

Od ubiegłego roku realizujemy w naszej szkole Projekt Erasmus Plus KA1, szkolenia kadry. W wakacje 2018r 20 nauczycieli wzięło udział w kursach językowych,  metodycznych i tematycznych. Po powrocie ze szkoleń realizują różne działania, w których wykorzystują nabyte umiejętności.

Nauczyciele przedmiotowcy prowadzą lekcje z udziałem naszych wolontariuszy z programu Lattitude Global Volunteering, olbrzymim sukcesem były lekcje matematyki prowadzone po angielsku, uczniowie byli zachwyceni. Nauczyciele wykorzystali zdobyte umiejętności do przeprowadzenia English Song Festival, przygotowywali uczniów do występów. Na bieżąco prowadzone są lekcje z native speakerami, nauczyciele realizuję projekty eTwinning. Organizujemy wyjazdy zagraniczne dla naszych uczniów, żeby mogli w praktyce wykorzystać znajomość języka angielskiego – w tym roku odbyła się trzecia wycieczka zagraniczna i druga edycja wymiany międzyszkolnej ze szkołą w Madrycie. Wszystkie działania realizowana przez nas maja na celu podniesienie jakości pracy w naszej szkole oraz zwiększenie jej atrakcyjności dla naszych uczniów. Bardzo często dzieci uczą się znacznie więcej na imprezach organizowanych w ramach szkoły ale odbywających się poza salą lekcyjną.

Szkolny koordynator programu Erasmus Plus

Anita Skalska

Logowanie dla nauczycieli